Plastične kace

Plastične kace

Za fermentaciju voća i povrća šljive, grožđa, jabuke, komine, kupusa, za skladištenje pijaće vode i hemikalija, zrnastih materijala, stočne hrane

Plastični rezervoari

Plastični rezervoari

Za domaćinstva, škole, vikend naselja, hotelski smeštaj, skladištenje hemikalija, vode, industrijskog otpada

Protivpožarni rezervoari

Protivpožarni rezervoari

Ključni elementi sistema za gašenje požara koji imaju za cilj da obezbede dovoljno količine vode ili drugih gašenih sredstava

Bazeni

Plastični
bazeni

Popularna i praktična opcija za ljude koji žele da uživaju u osvežavajućem plivanju i zabavi u sopstvenom dvorištu.

Plastični pontoni

Plastični pontoni

Za splavove i plutajuće molove i platforme u marinama, pristajne dokove, pontonska plovila, katamarane, trimarane

Cevi za kanalizaciju

Cevi za kanalizaciju

Otporne su na abraziju, agresivne otpadne vode, hemijske uticaje i veoma su izdržljive pri mehaničkim kretanjima zemljišta

Cevi za ventilaciju

Cevi za ventilaciju

Za ventilaciju hala, poljoprivrednih farmi i ostalih objekata gde je potrebno odvođenje agresivnih gasova, kompletno opremljene

Plastični separatori

Plastični separatori

Za prečišcavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda saobraćajnica, trgova, parkova, benzinskih pumpi, auto servisa, industrijskih pogona

Septičke jame

Septičke jame

Sistemi za prikupljanje sanitarno - fekalnih otpadnih voda iz domaćinstava, škola, vrtića, vikend naselja, hotelskih i motelskih smeštaja

Šahte za kanalizaciju

Šahte za kanalizaciju

Neutrališu štetan uticaj visokog nivoa i pritiska podzemnih voda na cevovod u slučajevima gde je kota dna cevi ispod nivoa reka i mora