Pravougaoni rezervoari - kade i tankvane

Firma PLAVŠIĆ pored cilindričnih plastičnih rezervoara proizvodi i pravougaone rezervoare u obliku kada i bazena.

Pravougaone plastične kade se izrađuju zavarivanjem ravnih PE (polietilen) i PP (polipropilen) ploča. Materijal je otporan na skoro sve vrste hemikalija koje se koriste u industriji a to znači da kade imaju širok spektar primene. Kade od plastike su UV stabilizovane odnosno otporne su na Sunčevo zračenje ukoliko se nalaze na otvorenom. Period upotrebe im je preko 50 godina jer je struktura materijala takva da se ne menja ni nakon dužeg perioda eksploatacije. Na ovaj način predstavljaju sigurnu i isplativu investiciju. Kade i sve slične posude, izrađuju se u svim dimenzijama, po tehničkoj dokumentaciji i po zahtevima korisnika.

Najčešće se koriste kao:

  • kade za galvanizaciju
  • kade za fosfatizaciju
  • plastične kade za cinkovanje
  • kade za hromiranje
  • kade za niklovanje
  • kade za skladištenje agresivnih fluida i kiselina
  • kade za različite vrste fermentacija (npr. kiseljenje kupusa)

U skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i propisima u oblastima vezanim za skladištenja različitih vrsta kiselina u slučaju havarije ili oštećenja rezervoara vrši se dodatna zaštita izradom plastičnih tankvana. Pregledom opasnih materija u skladu sa propisom kojim se uređuje lista opasnih materija, njihove količine i kriterijumi predstavljaju osnovu za određivanje da li je zaštitna prihvatna podloga zaista potrebna. Tankvane predstavljaju posude koje služe za prihvatanje eventualno prosute materije (kiseline) u slučaju da dođe do oštećenja rezervoara.