Plastične kanalizacione cevi

Plastične kanalizacione cevi - PLAVŠIĆ Firma PLAVŠIĆ koristeći osobine i odlične karakteristike polietilena visoke gustine (HDPE) i polipropilena (PPH) posebnom tehnologijom u njihovoj preradi - tehnologijom spiralnog namotavanja, proizvodi veoma kvalitetne plastične cevi koje imaju široku primenu u domaćinstvima i industriji.

Fizičke karakteristike cevi omogućavaju da pomeranja tla neće dovesti do pucanja cevi jer su elastične. Takođe, naše kanalizacione cevi su vodonepropusne i neporozne. Mala težina cevi za kanalizaciju omogućava jednostavan transport, montažu i ugradnju na teško pristupačnim terenima. Plastične cevi su hemijski otporne na otpadne vode, izdržljive pri mehaničkim pomeranjima zemlje, otporne na agresivne materije. To im omogućuje primenu u izgradnji cevovoda za transport industrijskih voda, u velikom broju tehnoloških procesa, izgradnji dimnjaka itd.

Materijal od kojeg proizvodimo plastične cevi nalazi se na pozitivnoj listi materijala Evropske unije za ovu primenu. HDPE tip PE 80 i PE 100 omogućava da naše proizvode plastične cevi i šahte za kanalizaciju karakterišu izuzetna mehanička svojstva, materijal od kojeg se proizvode rezervoari polietilen visoke gustine (HDPE), ima veliku zateznu čvrstoću i odličnu čvrstoću na pritisak. Otporan je na habanje zbog malog koeficijenta trenja pa sprečava pojavu žljebova i risova pri upotrebi. Izuzetno žilav materijal, a žilavost se odražava i na ekstremno niskim temperaturama. Proizvodimo plastične kanalizacione cevi profilisanog zida prečnika od Ø300 do Ø3000 mm. Moguća je ugradnja dihtunga po zahtevu kupca.

Mogu se koristiti za:
  • kišnu kanalizaciju
  • cevovode za transport industrijskih otpadnih voda
  • fekalne kolektore
  • navodnjavanje
  • odvodnjavanje
  • drenažne cevi