Separatori ulja, masti i naftnih derivata

Separatori ulja, masti i naftnih derivata - PLAVŠIĆ Separatori ulja, masti i naftnih derivata - PLAVŠIĆ Separatori ulja, masti i naftnih derivata - PLAVŠIĆ

Plastični separatori su važni elementi u mnogim industrijskim i komercijalnim aplikacijama. Ovi separatori su dizajnirani da odvajaju ili razdvajaju različite materijale, tečnosti ili čestice prema njihovim karakteristikama ili veličini.

ZTR "PLAVŠIĆ" plastične separatore izrađuje od visokokvalitetnih termoplastičnih materijala kao što su polipropilen (PP) i polietilen (PE). Ovi materijali su izdržljivi, otporni na koroziju i mogu se prilagoditi različitim uslovima rada. Plastični separatori se koriste za razdvajanje supstanci prema njihovim osobinama ili veličini. Na primer, separatori za tečnosti mogu odvajati vodu od ulja ili drugih tečnosti, dok separatori za čestice mogu filtrirati čestice različitih veličina iz tečnosti ili gasova.

Postoji širok spektar plastičnih separatora koji se koriste u različitim industrijskim procesima. Neki od njih uključuju separatore za tečnosti, separatori za čestice, separatori za otpadne materijale, separatori za ulje i naftne derivate. Plastični separatori se koriste u raznim industrijama kao što su prehrambena industrija, hemijska industrija, farmaceutska industrija, rudarstvo, reciklaža i mnoge druge. Oni igraju važnu ulogu u procesima kao što su filtracija, separacija faza, pročišćavanje, reciklaža i održavanje čistoće radnih okruženja.

Prednosti platičnih separatora:
  • Jednostavni za manipulaciju, montiranje i održavanje
  • Bez reakcije na visoke i niske temperature
  • Velika statička nosivost
  • Mogućnost ugradnje u saobraćajne površine
  • Bez korozije
  • Bez uticaja podzemnih voda
  • Dug eksploatacioni, vek preko 50 godina
  • Otporni na habanje i hemijski uticaj velikog broja supstanci


Separatori ulja i naftnih derivata sa bypass-om

Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi...) gde su moguće povremene pojave većih količina voda. Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko bypass-a. Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.

Nakon postavljanja postrojenja za prečišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti protok vode. U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode, potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.


Način ugradnje

Ugradnja naših separatora od plastike je brza i laka. Nema potrebe za dotatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl. Separatori ulja se ugrađuje u iskopan rov većih dimenzija od samog separatora. Postavljaju se na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm, a zatim se ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom. Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača. Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa. Neophodno je da zbijanje peska oko uređaja bude 95% po Proktoru.

Ukoliko se uređaj postavlja ispod saobraćajnice koja je predviđena za odvijanje teškog teretnog saobraćaja potrebno je ugraditi dodatnu armiranu betonsku (rasteretnu) ploču. Detaljnije objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610. U slučajevima ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.

Dimenzije i karakteristike separatora
Tip separatora Protok l/s Zapremina m3 Dimenzije (R x L) mm Priključne cevi (ulaz i izlaz) mm
PLS-2 2 1 1000x1200 Ø125
PLS-5 5 2 1000x2500 Ø125
PLS-10 10 3 1200x2600 Ø160
PLS-15 15 5 1200x4500 Ø200
PLS-20 20 8 1600x4000 Ø200
PLS-30 30 12 1600x6000 Ø250
PLS-50 50 15 1600x7500 Ø300
PLS-80 80 20 2400x5000 Ø300
PLS-100 100 30 2400x6800 Ø400
PLS-150 150 36 2400x8000 Ø500
PLS-200 200 40 2400x8800 Ø600
PLS-250 250 50 2400x11100 Ø600
Dimenzije separatora na osnovu površine prostora
Tip Protok l/s Površina
PLS-5 2 - 5 l/s 50-300m2
PLS-10 2 - 10 l/s 300-1000m2
PLS-20 5 - 20 l/s 600-2000m2
PLS-50 10 - 50 l/s 1300-5000m2
PLS-100 20 - 100 l/s 4500-10000m2