Plastične šahte za kanalizaciju i vodomere

Plastične šahte za kanalizaciju i vodomere - PLAVŠIĆ ZTR PLAVŠIĆ proizvodi plastične šahte za kanalizaciju od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i ekstruzionim zavarivanjem plastike. Oba materijala poseduju odlične mehaničke karakteristike, visoku otpornost na lomljenje, a pre svega ekološku prihvatljivost. Zbog svoje izuzetne otpornosti na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti i gasova, intenzivno se primenjuju kao plastične šahte za kanalizaciju i vodomerne šahte.

Unutrašnjost šahtova je glatka, dok je preko spoljašnjeg zida spiralno namotan prsten, ali se u zavisnosti od potrebe može izrađivati i tzv. sendvič profil gde se prsten nalazi između unutrašnje i spoljašnje ivice. PLAVŠIĆ plastične šahte se u zavisnosti od zahteva projekta izrađuju sa otvorenom ili zatvorenom kinetom, poseduju zavarene penjalice na vertikalnom zidu i dodatno su opterećene u donjoj zoni kao obezbeđenje od uticaja podzemnih voda u toku same montaže (deo šahte ispod kinete je punjen peskom ili betonom kao teg zbog podizanja tokom montaže).

Prema zahtevima kupca mogu se izraditi u različitim veličinama, i oblicima. Revizioni šahtovi omogućavaju pristup do kanalizacionog voda, njegovu kontrolu, čišćenje i održavanje. Zbog male mase i mogućnosti spajanja elemenata na licu mesta, manipulacija i transport tj. postavljanje i montaža ovakvih šahtova je krajnje jednostavna. Izrada ovih proizvoda podrazumeva i montažu na terenu tj. izradu cevovoda. Ove šahte su praktična i funkcionalna rešenja, čijom upotrebom omogućavamo zaštitu i očuvanje životne okoline

Izborom PLAVŠIĆ šahtova od plastike i njihovim ekstruzionim zavarivanjem spoljašnje ili unutrašnje strane (u zavisnosti od prečnika cevi), veoma efikasno se neutrališe štetan uticaj visokog nivoa i pritiska podzemnih voda na cevovod i u većini slučajeva gde je kota dna cevi ispod nivoa reka i mora. Na mestima gde su podzemni tokovi veoma aktivni, vrši se izbor ovakvog cevovoda, upravo zato što garantuje veliki procenat nepropusnosti u odnosu na ostale vrste spojeva (beton-PVC, dihtung gumica).

PLAVŠIĆ plastične kanalizacione šahte proizvode se u sledećim prečnicima: Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1300 mm, Ø 1600 mm, Ø 2000 mm.

Šahte za vodomer

Plastične šahte za kanalizaciju i vodomere - PLAVŠIĆ ZTR PLAVŠIĆ proizvodi šahte za vodomere koje se izrađuju od polietilena visoke gustine i dele se u dve grupe u zavisnisti od uslova upotrebe:

  • Vodomerna šahta bez ugrađene izolacije
  • Termoizolovana vodomerna šahta sa izolacijom od stiropora koji sprečava smrzavanje.
    Ovakva šahta za vodomer obezbeđuje njegovo normalno funkcionisanje i na ekstremno niskim temperaturama u zimskom periodu